Instalacje gazowe

Oferujemy kompleksowe zaopatrzenie inwestycji w ramach budowy gazociągów w pełnym zakresie średnic. Zapewniamy wszelkie materiały począwszy od rur PEHD, rur wzmocnionych RC, RC z płaszczem ochronnym PP, poprzez kształtki do zgrzewów elektrooporowych i doczołowych, zasuwy kołnierzowe i z króćcami PE, złącza PE-stal wszelkich typów.

Sieci gazowe zewnętrzne:

  • rury gazowe PE,
  • rury gazowe PE RC,
  • rury gazowe PE RC z płaszczem PP,
  • kształtki PE elektrooporowe, doczołowe, segmentowe,
  • złącza PE-stal kołnierzowe i rurowe,
  • armatura gazowa,