Kształtki elektrooporowe

Kształtki elektrooporowe służą do łączenia rur polietylenowych szeregu SDR 17 i SDR 11. Zalety kształtek elektrooporowych pozwalają na szerokie zastosowanie i dalsze rozwijanie nowoczesnych technologii następujących zastosowania tradycyjne .

elektrooporowe

 

Systemy złączek elektrooporowych mają zastosowanie przy budowie następujących rodzajów instalacji i sieci:

– wodociągowych

– gazowych

– stacje uzdatniania wody

– przemysłowe instalacje wodociągowe, gazowe i ściekowe

– kolektory gruntowe w podziemnych instalacjach do pomp ciepła

– doskonała szczelność połączeń (nawet przy 16 bar),

– całkowita odporność na korozję, działanie bakterii, grzybów itp ,

– odporność na niską temperaturę,

– odporność na promieniowanie UV,

W celu dokonania połączenia kształtki z rurą polietylenową przy założeniu, że wszystkie niezbędne prace przygotowawcze, takie jak:przycinanie końcówek rur pod kątem prostym, skrobanie, czyszczenie, osiowanie itd. zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy, należy dostarczyć kontrolowaną porcję energii potrzebną do stopienia polietylenu. Uzyskuje się to w wyniku przepływu prądu o określonym napięciu z urządzenia zgrzewającego, przez zwoje drutu oporowego o odpowiednio dobranej rezystancji, przez określony czas zalecony przez producenta. Każda kształtka elektrooporowa posiada etykietę z parametrami zgrzewu oraz kod kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt czasu zgrzewu, co redukuje do minimum możliwość popełnienia błędu przez operatora. Czas chłodzenia jest również krytycznym parametrem w zgrzewaniu elektrooporowym, gdyż wtedy następuje wiązanie powierzchni rury i kształtki.