Rury PE wodociągowe

Informacje ogólne

Rury z PE-HD produkowane są z granulatu polietylenowego o wysokiej gęstości oznaczonego jako HD (High Density). Oferujemy systemy polietylenowe PE-HD zarówno z PE 80 jak i z PE 100. Szeroki zakres średnic i ciśnienia zapewnia możliwości doboru asortymentu odpowiedniego dla każdych warunków pracy i wymogów eksploatacyjnych projektowanego systemu.

 

PE 80 jest obecnie używaną nazwą materiału, który od wielu lat stosowany jest w sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i innych zastosowaniach przemysłowych PE 100 jest to nazwa używana dla oznaczenia polietylenu o wysokiej wytrzymałości. Wyroby z niego wyprodukowane mają intensywniejszy odcień (np .niebieski lub żółty) niż analogiczne,  wyprodukowane z PE 80
Rura PE 80 Rura PE 100

Systemy rur PE są przeznaczone do przesyłu wody, ścieków i mają zastosowanie przy budowie następujących rodzajów instalacji i sieci:

- wodociągowych

- kanalizacji deszczowej

- kanalizacji ogólnospławnej

- ciepłowniczych, jako rury osłonowe do preizolacji

– stacje uzdatniania wody

– przemysłowe instalacje wodociągowe i ściekowe

– zakłady chemiczne

– instalacje wody chłodniczej i ogólnoużytkowej

– zakłady produkcji rolnej

– kolektory gruntowe w podziemnych instalacjach do pomp ciepła

 

- doskonała trwałość i szczelność połączeń,

- niezawodność w eksploatacji,

- najniższe koszty eksploatacji w ciągu 100 lat (DIN 8074),

- brak wytrącania się osadów, najwyższa stała przepustowość,

- duża elastyczność powoduje tłumienie fali uderzenia hydraulicznego oraz umożliwia zmianę kierunku trasy przewodu zgodnie z promieniem gięcia R,

- niski ciężar właściwy w porównaniu ze stalą, żeliwem, PVCU,

- całkowita odporność na korozję w tym na działanie bakterii, grzybów itp ,

- redukcja ilości połączeń,

- bardzo szybki montaż za pomocą złączek zaciskowych,

- możliwość dowolnego łączenia z rurami i kształtkami wykonanymi z innych materiałów,

- wysoka elastyczność,

- odporność na niską temperaturę,

- odporność na promieniowanie UV,

Rury PE można łączyć stosując

- złączki skręcane zaciskowe

- zgrzewanie doczołowe

- kształtki segmentowe

- zgrzewanie elektrooporowe

- połączenia kołnierzowe

- łączniki kompensacyjne np .w instalacjach nadziemnych